Τετάρτη, Μαΐου 07, 2014

EXPERT FISCALISTE Cycle de formation continue NEOFINANCE Formation

NEOFINANCE FORMATION

 

Organise une formation continue pratique

 

« EXPERT FISCALISTE »

 

à partir de septembre 2014

 

Cette formation continue planifiée sur une période de 3 mois vous permettra de maîtriser le processus de préparation des déclarations fiscales, et les modalités de calcul des impôts et taxes diverses, et ainsi, garantir à votre entreprise une conformité et un formalisme exemplaires.

 

 

Cette formation continue sera assurée par M. MARGAD Yassine expert-comptable DPLE et Commissaire aux comptes inscrit auprès de l’ordre des experts comptables de Casablanca et M. CHAFOUAI Ahmed Expert comptable mémorialiste inscrit auprès de l'OEC de Paris Ile de France.

 

 

Programme :

 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) : (3 séances de 4H)

Charges déductibles

Produits imposables

Prorata de la TVA

Remboursement du crédit de la TVA

Auto-liquidation de la TVA sur prestations des fournisseurs étrangers

Déclaration et la télé-déclaration

 

IMPÔTS UR LES RESULTATs (IS) :(3 séances de 4H)

Résultat fiscal

Calcul de l’IS/Cotisation minimale

Calcul des acomptes/ Réduction de l’IS suite à l’augmentation du capital

Ras sur les dividendes / Ras sur les prestations des fournisseurs étrangers

Formulaires fiscale relatifs à l’IS 

 

IMPÔT SUR LE REVENU (IR): (4 séances de 4H)

Typologie des charges sociales dans l’entreprise

Champ et modalités d’application

Modalités de calcul et de déclaration

La contribution sociale de solidarité

Déclaration de paiement de l’IR

Déclaration de l’état 9421

Divers formulaires relatifs à l’IR

 

LA TAXE PROFESSIONNELLE ET AUTRES TAXE: (1 séance de 4H)

Base imposable et calcul de la taxe professionnelle

Formulaires et déclaration

Autres taxes (taxe sur les débits de boisson, taxe sur les véhicules de luxe…etc.)

 

AUDIT & CONTROLE FISCAL : (1 séance de 4H)

Aspects et contextes de l’audit fiscal

Aspects et contextes du contrôle fiscal

Gestion du déroulement du contrôle fiscal

 

 

Tarif : 4.000,00 DH HT pour l'intégralité du cycle (48 heures de formation).

 

 

Telechargez le programme détaillé du cycle de formation continue  ainsi que le bulletin d'inscription (à retourner à: contact@neofinanceformation.com)

 

Programme détaillé 
Bulletin d'incsription

 

NEOFINANCE FORMATION

 

Residence RIBH D Bd Bir Anzarne- Casablanca

Mail: contact@neoefinanceformation.com

Fax: 05 22 99 61 66

 

www.neofinanceformation.com

 

Si vous recevez ce mail par erreur veuillez se désinscrire en cliquant sur ce lien

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.